Sammen øker vi din lønnsomhet

Hovedkontor Trondheim

Kontaktpersoner:

 


Inger Hildrum 

distrikt Fosen

inger.hildrum@samkjoep.no
tlf.: 41 60 53 70


Siri Bergsland

Markedssekretær

siri.bergsland@samkjoep.no
tlf.: 93 01 20 16


Geir Svestad 

Distriktssjef, Møre, Sunnmøre, Vestlandet og Sør-Norge

geir.svestad@samkjoep.no
tlf.: 99 48 82 88

 

 


Jostein Gjermstad 

Distrikssjef, Nordland, Troms og Finnmark

jostein.gjermstad@samkjoep.no
tlf.: 98 22 48 50


Hamed Khowazack

Distrikssjef, Trondheim, Nord-Trøndelag og Nordland opp til Saltfjellet

hamed.khowazack@samkjoep.no
tlf.: 94 01 94 08Lise B. Tangen 

Markedssansvarlig

lise.tangen@samkjoep.no
tlf.: 41 43 84 72